Организован Тематски састанак о имплементацији Плана смањења потрошње HCFC супстанци (хлорофлуороугљоводоника) и Прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач

Организован Тематски састанак о имплементацији Плана смањења потрошње HCFC супстанци (хлорофлуороугљоводоника) и Прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач

img_8918Министарство пољопривреде и заштите животне средине заједно са организацијама Уједињених нација за животну средину (UNEP) и за развој (UNDP) организовало је Тематски састанак о имплементацији Плана смањења потрошње HCFC супстанци и Прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач. Састанак је одржан у Београду, 29. новембра – 01. децембра 2016. године, у оквиру редовног радног програма UNEP-ове Регионалне озонске мреже за Европу и ценралну Азију (ЕСА мрежа).

Састанак је отворио помоћник министра Сектора за заштиту животне средине г. Слободан Ердељан који је овом приликом истакао да је Република Србија испунила своју обавезу у оквиру Монтреалског протокола  и у 2015. години смањила потрошњу  HCFC супстанци за више од 10% у односу на базну потрошњу. Такође, учесницима састанка добродошлицу су пожелели гђа. Ирена Војацкова-Солорано, резидентни представник организације UNDP-а у Београду, проф. Др Бранислав Тодоровић, председник Удружења за климатизацију, грејање и хлађење (KGH), г. Тим Вентз, председник Америчког удружења за климатизацију, грејање и хлађење (ASHRAE), гђа. Родика Иван, представник имплементационе агенције Уједињених нација за индустријски развој (UNIDO) и г. Халварт Копен, представник UNEP-a и координатор ЕСА мреже.

ser-hpmp-group-photoТоком тродневног састанка одржано је 25 презентација у присуству 43 представника националних озонских канцеларија и националних удружења из расхладног сектора земаља ЕСА мреже (Албанија, Босна и Херцеговина, бивша Југословенска Република Македонија, Црна Гора, Србија и Турска), Грчке и Туниса, билатералних партнера Румуније и Хрватске, имплементационих агенција, националних и интернационалних консултаната. Састанак је одржан са циљем да учесници међусобно размене искуства, изазове и научене лекције из имплементације њихових планова смањења потрошње HCFC супстанци и националних прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач.

stand-2Истовремено, у периоду од 30. новембра до 02. децембра 2016. године, у Београду (Сава центар), одржан је и 47. Међународни конгрес за климатизацију, грејање и хлађење. Током отварања Конгреса, испред Министарства пољопривреде и заштите животне средине присутнима се обратио г. Александар Весић, помоћник министра Сектора за планирање и управљање у животној средини, који је овом приликом истакао да је сарадња државог и привредног сектора добра, али да постоји потреба за унапређењем ове сарадње и да је улога струке у доношењу прописа неопходна. Као саставни део конгреса одржан је форум о „Побољшању енергетске ефикасности у новим технологијама хлађења погодним за очување климатских услова и озонског омотача“, који се сваке године одржава уз учешће представника UNEP-а и националне озонске канцеларије Министарства надлежног за послове заштите животне средине. У оквиру овог форума, као део пете сесије конгреса од укупно шест презентација, представница Министарства је заинтересованим странама представила рад на хармонизацији националних прописа са ЕУ законодавством и припрему за њихово спровођење у области заштите озонског омотача, као и реализоване и планиране активности у оквиру рада националне озонске канцеларије