Обавештење о почетку израде Стратегије за заштиту животне средине са Акционим планом

Обавештење о почетку израде Стратегије за заштиту животне средине са Акционим планом

Министарство заштите животне средине, у складу Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС'', број 30/18), обавештава заинтересовану јавност о почетку израде Стратегије за заштиту животне средине са Акционим планом (у даљем тексту: Стратегија).

Стратегија ће бити припремљена уз подршку ИПА пројекта  „ЕУ за Зелену агенду у Србији“, који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у сарадњи са Шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (СИДА) и Европском инвестиционом банком (ЕИБ).