Najavе

Ministarstvo poziva operatere postrojenja na obuku za korišćenje e-GHG platforme – informacionog sistema za ETS postrojenja

Ministarstvo zaštite životne sredine, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)  i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje obuku za korišćenje eGHG platforme – informacionog sistema za izdavanje dozvola za emisije gasova sa efektom staklene bašte, u dva termina: 3. i 6. novembra 2023, s početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije (Resavska 15).

31.10.2023.

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa izradom Strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima živ. sredine (Arhuska konvencija) i Akcionog plana

Na osnovu člana 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) i člana 40. Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik RS”, broj 8/19) Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike svih organa javne vlasti u Republici Srbiji, zainteresovane građane i građanke, privredna društva, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte da se uključe u postupak konsultacija o Radnoj verziji Strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionog plana.

14.10.2022.

Obaveštenje o početku izrade Strategije za zaštitu životne sredine sa Akcionim planom

Ministarstvo zaštite životne sredine, u skladu Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS'', broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade Strategije za zaštitu životne sredine sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Strategija).

13.09.2022.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

24.12.2021.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

24.12.2021.

Poziv za učešće na video konferenciji u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija, privredne subjekte, poslovna udruženja, stručnu javnost, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva i druga zainteresovana lica, da učestvuju na video konferenciji koja se sprovodi u okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

 

08.12.2021.

Treća konferencija - Javne konsultacije u postupku predstavljanja Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Treća Konferencija - Javne konsultacije u postupku predstavljanja Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, održaće se u petak, 29. oktobra 2021. godine, sa  početkom  u  10  časova.  Zinteresovanim  stranama  će  biti omogućeno učešće putem Zoom platforme.

 

 

28.10.2021.

POZIV ZA UČEŠĆE NA VIDEO KONFERENCIJI U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O PREDLOGU PROGRAMA UPRAVLjANjA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2024. GODINE

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da učestvuju na video konferenciji koja se sprovodi u okviru Javne rasprave o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2021. do 2024. godine.

29.09.2021.

U petak druga konferencija za izradu Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Druga konferencija povodom pripreme Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, biće održana u petak, 10. septembra 2021. godine, sa početkom u 10 časova, u sali hotela „Falkensteiner“ u Beogradu. Zainteresovanim stranama će biti omogućeno učešće putem Zoom platforme.

07.09.2021.

NAJAVA

Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Globalnim fondom za životnu sredinu – GEF organizuje kampanju „Ne pali strnjiku!“ u cilju podizanja svesti građana o negativnim posledicama koje izaziva paljenje strnjike na otvorenom.
 

24.08.2021.