ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 22. децембра 2021. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Нацрту закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: Нацрт закона), 05 Број: 011-12077/2021-1  Закључак са Програмом јавне расправе можете преузети овде

Министарство заштитe животне средине позива представнике државних органа и организација, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, међународних организација, организација цивилног друштва и друга заинтересована лица у области заштите животне средине да дају своје коментаре, сугестије и предлоге на Нацрт закона.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 24. децембра 2021. године до 14. јануара 2022. године.

Јавну расправу о Нацрт закона организоваће Министарство заштите животне средине у виду презентације и консултација на стручној јавној расправи која ће се одржати путем видео конференције дана 11. јануара 2022. године са почетком у 11:00 часова о чему ће јавност бити благовремено обавештена. 

Видео конференцији се може приступити путем Webex платформе на следећем линку: 

Meeting link: https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=mf5a1bc437de98e1ce325f…

Meeting number: 2371 399 9000

Password: srFQMJ9pv83

Текст Нацрта закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, као и пратеће Образложење и остале прилоге можете преузети овде

Програм јавне расправе о Нацрту закона, са текстом Нацрта закона и прилозима, објављује се на веб презентацији Министарства заштите животне средине и Порталу „Е-Консултације“.  

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре, који можете преузети овде или путем електронске поште на e-mail адресу: strateska.procena@ekologija.gov.rs или поштом на адресу: Министарство заштите животне средине – Сектор за управљање животном средином, Омладинских бригада 1, 11070 Београд, са назнаком: „Јавна расправа - Нацрт закона о стратешкој процени утицаја на животну средину”.