Архива вести

28.12.2016. · Нацрт Tрећег националног извештаја о спровођењу Aрхуске конвенције

19.12.2016. · Организован Тематски састанак о имплементацији Плана смањења потрошње HCFC супстанци (хлорофлуороугљоводоника) и Прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач

16.12.2016. · 1,6 милиона евра за апроксимацију животне средине

09.12.2016. · Радни састанак Преговарачке групе 27

18.11.2016. · Одржан пратећи догађај у организацији Министарства последњег дана 22. Конференције УН о промени климе у Маракешу, Мароко

18.11.2016. · Нова подзаконска акта у области заштите вода

16.11.2016. · Сeгмeнт нa висoкoм нивoу Кoнфeрeнциje УН o прoмeни климe

11.11.2016. · Конкурс за уступање рибарских подручја на коришћење

09.11.2016. · Шведска је значајан дугогодишњи и стратешки партнер Републике Србије у процесу приступања EУ

09.11.2016. · Јавни увид о предлогу Стратегије о заштити природе