Arhiva vesti

28.12.2016. · Nacrt Trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

19.12.2016. · Organizovan Tematski sastanak o implementaciji Plana smanjenja potrošnje HCFC supstanci (hlorofluorougljovodonika) i Pregleda alternativa za supstance koje oštećuju ozonski omotač

16.12.2016. · 1,6 miliona evra za aproksimaciju životne sredine

09.12.2016. · Radni sastanak Pregovaračke grupe 27

18.11.2016. · Održan prateći događaj u organizaciji Ministarstva poslednjeg dana 22. Konferencije UN o promeni klime u Marakešu, Maroko

18.11.2016. · Nova podzakonska akta u oblasti zaštite voda

16.11.2016. · Segment na visokom nivou Konferencije UN o promeni klime

11.11.2016. · Konkurs za ustupanje ribarskih područja na korišćenje

09.11.2016. · Švedska je značajan dugogodišnji i strateški partner Republike Srbije u procesu pristupanja EU

09.11.2016. · Javni uvid o predlogu Strategije o zaštiti prirode