Јавне набавке за 2020. годину

Централне јавне набавке које спроводи Управа за заједничке послове:

Назив тендера Документација
Осигурање запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде – партија 1 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за јавну набавку услуга осигурања запослених – хирушке интервенције и теже болести за Партију 2 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору  у  Отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 8/2018 – за набавку електронских комуникациоих услуга – услуге преноса путем оптичких влакана ( ПАРТИЈА 2 ) Обавештење
Обавештење о закљученом уговору на основу централизованих ЈН за набавку горива и мазива за Партије 2 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору на основу централизованих ЈН за набавку горива и мазива за Партије 3 Обавештење
Услуге обавезног осигурања возила ЦЈН број 6/2020. Обавештење
Пружање електронских комуникационих услуга – интернет Обавештење
Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2018. години) за LEXMARK уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору  Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2018. години) за HEWLETT- PACKARD (HP) уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору  Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2018. години) за Kyocera уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за оригинал тонере за CANON уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за услуге мобилне телефоније Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за оригинал тонере за XEROX уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача ТИП HP – Партија 7 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача ТИП LEXMARK – Партија 8 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача ТИП CANON – Партија 10 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача ТИП FujitsuSiemens – Партија 3 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања рачунара ТИП HP – Партија 2 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања штампача ТИП KYOCERA – Партија 12 Обавештење

Остале набавке које спроводи министарство:

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Отворени поступак јавне набавке – Oрганизација догађаја за потребе Министарства заштите животне средине, број 1.2.28/2020

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор бр 1.

Измена позива

Измена одговора бр 1

Измена позива 2

Измена бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 2. 6.2020. године до 14:30 часова
Отворени поступак јавне набавке – Сервис ИТ опреме типа IBM, редни број 1.2.8/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена позива

Измена позива бр. 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. 5. 2020. године до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке – Услуге измештања и трајног збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије, редни број 1.2.12/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор бр. 1

Одговор бр. 2

Измена позива

Одговор бр. 3

Измена позива бр. 2

Измена конкурсне докуменатције бр 1

Одговор бр. 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

1. 6. 2020. године до 14 часова
Јавна набавка мале вредности – Службена одећа (ветровке и прслуци) за инспекцију министарства, редни број 1.1.7/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена позива

Измена позива 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2020. године до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке – Израда јединствене базе података и портала свих дозвола (решења), редни број 1.1.11/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена позива

Измена позива бр 2

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

20. 7. 2020. године до 11 часова
Јавна набавка – Услуге систематског прегледа за запослене, осим за инспекторе министарства, редни број 1.2.6/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена позива

Измена позива 2

Измена конкурсне документација бр. 1

Обавештење о продуженом року за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 28. 5. 2020. године до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења, редни број 1.2.25/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена позива

Одговор бр 1

Измена позива 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21. 5. 2020. године до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке – Израда књиге графичког стандарда, услуга редизајна сајта министарства и сервер за хостовање, редни број 1.1.8/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена позива

Измена позива 2

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о обустави поступка партија 1

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење обустави поступка за партију 1

2. 6. 2020. до 10,00 часова
Отворени поступак јавне набавке – Дигитализација образаца, формулара и check листа за потребе инспекције, број 1.1.10/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24. 6. 2020. до 11 часова
Јавна набавка добра – Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије података имплементацијом на примарној и секундарној локацији, број 1.1.9/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. 6. 2020. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Јавна набавка дизел горива за брод-лабараторију „Аргусˮ, број 1.1.14/20 Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученому говору

10. 6. 2020. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Сервис мотора брода Аргус са припадајућим подсистемима, број 1.1.15/2020 Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15. 6. 2020. до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке – Услуга израде Интранет и Интернет портала за инспекцију, број 1.1.13/2020 Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28. 7. 2020. до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности –Набавка дискова за сториџ уређај, број 1.1.12/2020 Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

3. 7. 2020. до 10,45 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга израда видео материјала, припрема за тв продукцију и израда фотографија, број 1.2.27/2020 Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

6. 7. 2020. до 14,30 часова
Отворени поступак јавне набавке – Услуга израде студије о економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици Србији, број 1.2.29/2020 Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

Одговор бр. 1

Одговор бр. 2

Одговор бр. 3

Измена позива бр. 1

Измена конкурсне документације бр. 1

Одговор бр. 4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

29. 7. 2020. до 14,30 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Израда стручне основе са анализом за потребе израде информационог система за заштиту природе и очување биодиверзитета, број 1.2.23/2020 Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

21. 7. 2020. године до 11 часова
Отворени поступак јавне набавке – Рачуноводствени софтвер, број 1.1.6/20 Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

10. 8. 2020. године до 11 часова
Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга одржавања софтвера за економске инструменте, број ЈН 1.2.24/20 Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14. 8. 2020. године до 10 часова