Вујовић потписала уговоре – Креће се у решавање проблема три несанитарне депоније у Тополи, Суботици и Прокупљу

Вујовић несанитарне депоније уговори.jpg

Вујовић потписала уговоре – Креће се у решавање проблема три несанитарне депоније у Тополи, Суботици и Прокупљу

Министарка заштите животне средине Ирeна Вујовић потписала је данас уговоре на основу којих се, уз подршку министарства, креће у решавање вишедеценијског проблема становника општине Топола и градова Суботица и Прокупље – почиње пројекат затварања и санације три несанитарне депоније у овим локалним самоуправама.

Вујовић је потписала уговоре са представницима локалних самоуправа, којима се обезбеђују значајна средства за прву фазу радова у склопу пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније „Торови“ у Тополи, санацију и рекултивацију несанитрне депоније-сметлишта „Александровачка бара“ у Суботици прва и друга фаза, и за санацију и ремедијацију несанитарне депоније „Дунек“ у Прокупљу.

„Данас сам потписала важне уговоре, на основу којих ћемо у Тополи, Суботици и Прокупљу кренути у решавање проблема несанитарних депонија, на којима се деценијама непрописно одлагао отпад и тиме нарушавала животна средина. Наш стратешки циљ је Србија без несанитарних депонија, и зато сваке године одвајамо значајна средства како бисмо, у градовима и општинама у којима постоји алтернативна локација за одвожење отпада, затворили и санирали несанитарне депоније. Изградњом регионалних и рециклажних центара широм Србије, што је део визије Србија 2027, уједно стварамо неопходан предуслов за даље затварање несанитарних депонија, чиме ћемо допринети бољем квалитету живота грађана“,  рекла је Вујовић.

Министарка је нагласила да је за пројекте затварања, санације или рекултивације несанитарних депонија ове година обезбеђено милијарду динара. У претходним годинама, затворено је и рекултивисано седам несанитарних депонија: „Стањевине“ у Пријепољу, „Совљак“ у Богатићу, „Милешево“ у Бечеју, „Прелићи“ у Чачку, „Осаоница“ у Трстенику, депонија јаловине у Зајачи и „Друглићи“ у Прибоју. У 2023. почели су радови на санацији још четири велике несанитарне депоније у Шапцу, Руми, Зрењанину и Пожеги. Уз три депоније у Тополи, Суботици и Прокупљу за које је данас потписан уговор, у наредном периоду биће решен проблем укупно 14 несанитарних депонија.