Oбележен Дан заштите природе Србије

Дан природе 1.jpg

Oбележен Дан заштите природе Србије

На данашњи дан, 11. априла, обележава се Дан заштите природе Србије који је установљен Законом о заштити природе 2009. године, како би се широј јавности представио значај очувања природне баштине.

Дан природе 2.jpg

Овај датум је одабран, јер је на тај дан 1949. године први пут установљен статус једног подручја као заштићеног природног добра у Србији, а то су водопади у оквиру Споменика природе „Велика и Мала Рипаљка“.

Дан природе 3.jpg

Под заштитом државе налази се површина од 9,21% територије Србије и више од 20% под еколошком мрежом. Строго је заштићено 2.633 дивљих врста, богат је генофонд дивљих и гајених биљних и животињских врста и варијетета који представљају незаменљиве ресурсе за развој многих привредних грана. Многа подручја су под међународном заштитом као проглашена или кандидована у оквиру међународних конвенција као што су Рамсарска и Бернска конвенција, резервати биосфере, подручја од значаја за птице, биљке, лептирове, а идентификована су и будућа Натура 2000 подручја.

Дан природе 4.jpg

Обележавања Дана заштите природе Србије ове године је уприличено у Пределу изузетних одлика „Столови“ код Краљева у организацији Јавног предузећа „Србијашуме“, чему је присуствовала државна секретарка Министарства заштите животне средине Ивана Хаџи Стошић.

Дан природе 5.jpg

„Србија је један од најзначајнијих центара биодиверзитета у Европи, са бројним специфичностима и комплексан је задатак који имамо да ово богатство очувамо и заштитимо. Како је природа на глобалном нивоу, а и у Србији, под притиском различитих фактора угрожавања, она може бити заштићена само уз снажну и координисану сарадњу свих релевантних актера, на чему Министарство заштите животне средине свакодневно ради “, изјавила је Хаџи Стошић.