Данас се обележава Светски дан влажних подручја

Данас се обележава Светски дан влажних подручја

Данас се обележава 2. фебруар Светски дан влажних подручја који су Уједињене нације установиле на годишњицу потписивања Рамсарске конвенције из 2021. године, оквира за међународну сарадњу и активности са циљем очувања и одрживог коришћења влажних подручја.

Vlažna područja

Влажна подручја представљају природна решења која доприносе изградњи климатске отпорности. Влада Србије је крајем 2023. године усвојила Програм прилагођавања на измењене климатске услове за период од 2023. до 2030. године са Акционим планом, који омогућава да се процес прилагођавања на измењене климатске услове спроводи системски и на научно заснованим резултатима, кроз одговарајуће мере и финансијски, институционални и временски оквир за њихово спровођење. Једна од области у којој је неопходно смањити неповољан ефекат климатских промена је биодиверзитет.

У циљу спровођења Рамсарске конвенције, током Седме конференције држава чланица Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата која је одржана у Београду у октобру прошле године, потписано је писмо о одређивању првог прекограничног Рамсарског подручја између Србије и Румуније „Парк природе Гвоздена врата - Ђердап“. Циљ је да две земље обезбеде интегрисано управљање и заштиту приоритетних врста и станишта у том подручју.

У Републици Србији је, поред Парка природе Гвоздена врата – Ђердап проглашено још 10 влажних подручја: Лудашко језеро, Обедска бара, Стари Бегеј – Царска бара, Слано копово, Лабудово окно, Пештерско поље, Власина, Горње Подунавље, Засавица и Ковиљско-петроварадински рит и Ђердап.