Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Хемијска индустрија Жупа, Крушевац, оператера Жупа доо Крушевац

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Хемијска индустрија Жупа, Крушевац, оператера Жупа доо Крушевац

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Хемијска индустрија Жупа, Крушевац, оператера Жупа доо Крушевац.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Града Крушевца, ул. Газиместанска 1, у канцеларији број 22, сваког радног дана од 9 - 14 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити Министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и расправа биће одржана 4. августа 2023. године, у Сали 48, Градске управе Града Крушевцa, ул. Газименстанска 1, Крушевац са почетком у 12 часова.