Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс „Healthcare Europe“ за производњу меке полиуретанске пене, душека и јастука од меморијске пене у Руми, оператера „Healthcare Europe“ доо Рума

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс „Healthcare Europe“ за производњу меке полиуретанске пене, душека и јастука од меморијске пене у Руми, оператера „Healthcare Europe“ доо Рума

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс „Healthcare Europe“ за производњу меке полиуретанске пене, душека и јастука од меморијске пене у Руми, оператера „Healthcare Europe“ доо Рума.

Увид у достављени ажурирани Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Општинске управе Општине Рума, ул. Орловићева бр. 5, канцеларија 14, сваког радног дана од 10-14 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Презентација и јавна расправа биће одржана 17.08.2023. године, у  Конференцијској сали Kултурног Центра Рума у Руми, ул. Вељка Дугошевића бр. 102,  са почетком у 12 часова.