Обавештење о пријему захтева за издавање измене и допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднет од ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Обавештење о пријему захтева за издавање измене и допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднет од ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о пријему захтева за издавање измене и допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднет од ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Активности које ЈКП „Градска чистоћа“ Београд намерава да предузима је третман неопасног кабастог отпада, у циљу поновног искоришћења отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу ana.tomasmladjen@eko.gov.rs

Увид у поднети Захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h, уз претходну најаву најмање 24 часа раније.