"Serbia Zijin Copper" д.о.о., Бор - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета флотацијске прераде суве руде на 23,1 милион тона годишње са површинског копа "Велики Кривељ"

"Serbia Zijin Copper" д.о.о., Бор - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета флотацијске прераде суве руде на 23,1 милион тона годишње са површинског копа "Велики Кривељ"

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројектa „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, ул. Ђорђа Вајферта 29, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета флотацијске прераде суве руде на 23,1 милион тона годишње са површинског копа „Велики Кривељ“, на катастарским парцелама у КО Кривељ, у зони одобрења за експлоатацију и прераду руде у склопу површинског копа Велики Кривељ у Бору.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428, као и на вебсајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.