"Bonis ЕКО Stalac" д.о.о., Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат фазне изградње МХЕ “Сталаћ”, на реци Јужна Морава, на катастарским парцелама у оквиру КО Град Сталаћ, општина Ћићевац

"Bonis ЕКО Stalac" д.о.о., Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат фазне изградње МХЕ “Сталаћ”, на реци Јужна Морава, на катастарским парцелама у оквиру КО Град Сталаћ, општина Ћићевац

На основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135,04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта „Bonis ЕКО Stalac“ д.о.о. Београд, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат фазне изградње МХЕ “Сталаћ”, на реци Јужна Морава, на катастарским парцелама у оквиру КО Град Сталаћ, општина Ћићевац.

Заинтересованајавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства и достави своје мишљење у од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.