"CHEMPRO" д.о.о. - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за третман опасног амбалажног отпада на КП бр.2104 КО Лесковац, Град Лесковац

"CHEMPRO" д.о.о. - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за третман опасног амбалажног отпада на КП бр.2104 КО Лесковац, Град Лесковац

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „CHEMPRO“ D.O.O.,  Милутинa Миланковића 112/7, 11 070 Нови Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за третман опасног амбалажног отпада на КП бр.2104 КО Лесковац, Град Лесковац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе Лесковац, ул.  Пана Ђукића 9-11, Лесковац.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 29.07.2021. године у 12 30, у просторијама Градске управе Лесковац, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због COVID-а 19.