„Београдски метро и воз“-Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро,Линија1,Фаза1,на траси утврђеној у Локацијским условима Министарства грађевинарства,саобраћај и инфраструктуре

„Београдски метро и воз“-Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро,Линија1,Фаза1,на траси утврђеној у Локацијским условима Министарства грађевинарства,саобраћај и инфраструктуре

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом  и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“ Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, на траси утврђеној у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 350-02-00075/2022-07 од 12.05.2022. године.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, ул. Карађорђева 71,  као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 05.05.2023. године са почетком у 11 часова, у складу са инструкцијама  Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса у Републици Србији, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Пословне зграде Владе Републике Србије (СИВ 3 – зелена сала на седмом спрату), ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.