„Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд - Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду, градска општина Гроцка, град Београд

„Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд - Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду, градска општина Гроцка, град Београд

На основу чл. 20. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), ,  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду, градска општина Гроцка, град Београд на катастарским парцелама утврђеним у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 350-02-00104/2019-04 од 12.04.2019. године, број 353-02-2110/2023-03.

Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама општинске управе Гроцка, као и на веб сајту Министарства

Примедбе и мишљења на Студије о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 10.10.2023. године са почетком у 11 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Пословне зграде Владе Републике Србије (СИВ 3 – зелена сала на седмом спрату), ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.