Обавештење у складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције

Обавештење у складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције

Министарство животне средине Румуније доставило је Министарству животне средине Републике Србије Нотификацију/Обавештење о планираној реализацији Енергетске стратегије Румуније за период од 2019-2030 у погледу на 2050 са Стратешком проценом утицаја на животну средину Енергетске стратегије Румуније за период од 2019-2030 у погледу на 2050, број: 350-02-089/2019-03 од 26.08.2019. године, у складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције.

Обавештавамо све заинтересоване органе/организације и јавност да се комплетна документација на енгл. Језику, везано за реализацију планираних активности, налази на службеном сајту министарства.

Заинтересовани органи/организације и јавност могу да изврше увид у садржину горе наведене документације на службеном сајту министарства и да доставе своје мишљење и коментар на могући прекогранични утицај Стратешке процене утицаја на животну средину Енергетске стратегије Румуније за период од 2019-2030 у погледу на 2050 у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљења и коментаре треба послати на адресу Министарства животне средине, Омладинских бригада1. или електронском поштом miroslav.tosovic@ekologija.gov.rs.