Obaveštenje u skladu sa čl. 10. Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ESPOO Konvencije

Obaveštenje u skladu sa čl. 10. Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ESPOO Konvencije

Ministarstvo životne sredine Rumunije dostavilo je Ministarstvu životne sredine Republike Srbije Notifikaciju/Obaveštenje o planiranoj realizaciji Energetske strategije Rumunije za period od 2019-2030 u pogledu na 2050 sa Strateškom procenom uticaja na životnu sredinu Energetske strategije Rumunije za period od 2019-2030 u pogledu na 2050, broj: 350-02-089/2019-03 od 26.08.2019. godine, u skladu sa čl. 10. Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ESPOO Konvencije.

Obaveštavamo sve zainteresovane organe/organizacije i javnost da se kompletna dokumentacija na engl. Jeziku, vezano za realizaciju planiranih aktivnosti, nalazi na službenom sajtu ministarstva.

Zainteresovani organi/organizacije i javnost mogu da izvrše uvid u sadržinu gore navedene dokumentacije na službenom sajtu ministarstva i da dostave svoje mišljenje i komentar na mogući prekogranični uticaj Strateške procene uticaja na životnu sredinu Energetske strategije Rumunije za period od 2019-2030 u pogledu na 2050 u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenja i komentare treba poslati na adresu Ministarstva životne sredine, Omladinskih brigada1. ili elektronskom poštom miroslav.tosovic@ekologija.gov.rs.