Notifikacija za ESPOO konvenciju

Dokumentacija u vezi sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane „Mrsovo“, na reci Lim

Na osnovu obaveza preuzetim na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo za prostorno uređen

08.09.2021.

Environmental Impact Assessment study for the project of construction of new port capacities of the port of Prahovo

Based on the provisions of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary context (the ESPOO Convention), please be informed that Ministry of constr

27.08.2021.

NOTIFICATION TO AN AFFECTED PARTY OF A PROPOSED ACTIVITY UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

NOTIFICATION TO AN AFFECTED PARTY OF A PROPOSED ACTIVITY UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

28.07.2021.

Eksploatacija Pb, Zn I Cu rude iz ležišta „PODVIROVI“ I „POPOVICA“ na području Karamanice kod Bosilegrada

OBAVEŠTENJE POGOĐENOJ STRANCI O PREDLOŽENOJ AKTIVNOSTI IZ ČLANA 3 KONVENCIJE

28.07.2021.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Ažurirana Studija procene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije, adaptacije i rekonstrukcija brodske brave HE „Đerdap 2“

RUMUNIJA

MINISTARTVO ŽIVOTNE SREDINE, VODA I ŠUMA

Gospodin Tánczos Barna, ministar

09.04.2021.

Projekat modernizacije međunarodne pruge Beograd – Budimpešta, deonica Soroksár - Kelebia

Na osnovu obaveza preuzetih na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo inostranih poslova

26.03.2021.

Projekat sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE Đerdap 2

U skladu sa članom 3.

26.01.2021.

Kompletna dokumentacija u vezi sa prethodnom procenom uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje novih blokova Termoelektrane „Ugljevik 3“

Na osnovu obaveza preuzetim na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine je Minista
20.01.2020.

Obaveštenje u skladu sa čl. 10. Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ESPOO Konvencije

Ministarstvo životne sredine Rumunije dostavilo je Ministarstvu životne sredine Republike Srbije Notifikaciju/Obaveštenje o planiranoj realizaciji Energetske strategije

26.08.2019.

Obaveštenje u skladu sa čl. 3. ESPOO Konvencije

Ministarstvo životne sredine Rumunije dostavilo je Ministarstvu životne sredine Republike Srbije Notifikaciju/Obaveštenje o planiranoj realizaciji projekta "Poboljšanje

23.08.2019.