Овчар-Каблар Тековине д.о.о. - Решење о одбацивању захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину

Овчар-Каблар Тековине д.о.о. - Решење о одбацивању захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину

Овчар-Каблар Тековине д.о.о. - Решење о одбацивању захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта центра за рециклажу електричног и електронског отпада и складиштења и третмана неопасног (до 69 тона дневно) и опасног отпада (до 9 тона дневно) можете преузети овде.