Ovčar-Kablar Tekovine d.o.o. - Rešenje o odbacivanju zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Ovčar-Kablar Tekovine d.o.o. - Rešenje o odbacivanju zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Ovčar-Kablar Tekovine d.o.o. - Rešenje o odbacivanju zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta centra za reciklažu električnog i elektronskog otpada i skladištenja i tretmana neopasnog (do 69 tona dnevno) i opasnog otpada (do 9 tona dnevno) možete preuzeti ovde.