“MG Serbien d.o.o.” - Решење о одбацивању захтева за одређивање обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину

“MG Serbien d.o.o.” - Решење о одбацивању захтева за одређивање обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину

“MG Serbien d.o.o.” - Решење о одбацивању захтева за одређивање обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину можете преузети овде.