“MG Serbien d.o.o.” - Rešenje o odbacivanju zahteva za određivanje obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

“MG Serbien d.o.o.” - Rešenje o odbacivanju zahteva za određivanje obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

“MG Serbien d.o.o.” - Rešenje o odbacivanju zahteva za određivanje obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu možete preuzeti ovde.