„Дуда Инвест“ д.о.о., Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину

„Дуда Инвест“ д.о.о., Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину

Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта:

Изградња постројења компримованог природног гаса у оквиру постојеће станице за снабдевање возила горивом и

ТНГ-ом на кат.парц.бр. 4246/2, 4246/29 и 4246/3 КО Севијно, општина Севојно

носиоца пројекта : „Дуда Инвест“ д.о.о., Браће Недића 12/3, Београд

Решење о одбацивању можете преузети ОВДЕ