„Duda Invest“ d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu

„Duda Invest“ d.o.o., Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu

Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta:

Izgradnja postrojenja komprimovanog prirodnog gasa u okviru postojeće stanice za snabdevanje vozila gorivom i

TNG-om na kat.parc.br. 4246/2, 4246/29 i 4246/3 KO Sevijno, opština Sevojno

nosioca projekta : „Duda Invest“ d.o.o., Braće Nedića 12/3, Beograd

Rešenje o odbacivanju možete preuzeti OVDE