Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта Третман инфективног медицинског отпада у постројењу у Општој болници Бор

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта Третман инфективног медицинског отпада у постројењу у Општој болници Бор

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење бр. 353-02-02512/2022-03 од 10.01.2023. године,  којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта  Третман инфективног медицинског отпада у  постројењу у Општој болници Бор, који чине два аутоклава (парна стерилизатора) чији је произвођач компанија ''Getinge'', ТIP HS 6610 EC-1 серијски број 2508394-310-03 (капацитет коморе 452 лит/циклус) и „Belimed“ MST-V669 VS1 серијски број 12112-12157 (капацитет коморе 440 лит/циклус) и дробилицa за стерилисани отпад – модел Mercodor TIP 7 MI.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.