Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta Tretman infektivnog medicinskog otpada u postrojenju u Opštoj bolnici Bor

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta Tretman infektivnog medicinskog otpada u postrojenju u Opštoj bolnici Bor

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje br. 353-02-02512/2022-03 od 10.01.2023. godine,  kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta  Tretman infektivnog medicinskog otpada u  postrojenju u Opštoj bolnici Bor, koji čine dva autoklava (parna sterilizatora) čiji je proizvođač kompanija ''Getinge'', TIP HS 6610 EC-1 serijski broj 2508394-310-03 (kapacitet komore 452 lit/ciklus) i „Belimed“ MST-V669 VS1 serijski broj 12112-12157 (kapacitet komore 440 lit/ciklus) i drobilica za sterilisani otpad – model Mercodor TIP 7 MI.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.