ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут на захтев носиоца пројекта предузећа ''Кемис'' д.о.о. Ваљево

ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут на захтев носиоца пројекта предузећа ''Кемис'' д.о.о. Ваљево

ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут на захтев носиоца пројекта предузећа ''Кемис'' д.о.о. Ваљево, за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана опасног отпада – чишћење сувим ледом, на к.п. број 328/4 КО Мишар, на територији Града Шапца, јер нема услова за вођење поступка.

Решење можете преузети овде.