Zahtevi

IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno - OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za integrisanu dozvolu

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

08.05.2024.

Zahtev za integrisanu dozvolu od operatera ,,Elektroprivreda Srbije AD Beograd Ogranak TE-KO KOSTOLAC ˮ, za blokove B1 i B2, iz Kostolca

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

19.03.2024.

Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo Šabac

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

01.11.2023.

„ZORKA-OPEKA“ d.o.o., ogranak Fabrika opeke Donje Crniljevo - Zahtev za integrisanu dozvolu

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

31.08.2023.

„Titan Cementara Kosjerić“ d.o.o. - Zahtev za integrisanu dozvolu

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

18.05.2023.

"Drenik ND"d.o.o, Beograd - Zahtev za integrisanu dozvolu

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

07.03.2023.

„YUNIRISK“ d.o.o. Beograd - Zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

10.02.2023.

"SOJA PROTEIN" d.o.o., Bečej - Zahtev za integrisanu dozvolu

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

27.09.2022.

"SMURFIT KAPPA" doo Beograd - Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

29.07.2022.

Zahtev za izdavanje nove integrisane dozvole operatera „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. Šabac

Na osnovu člana 11., 17. i 20. a u vezi sa članom 23 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.

29.06.2022.