Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству заштите животне средине

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству заштите животне средине (конкурс оглашен 21.4.2021. године, рок за подношење пријава је истекао 29.4.2021. године)

Радно место 2 - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место начелник Одељења, звање самостални саветник, Одељење за јавне набавке, Секретаријат Министарства, 1 извршилац;

17J2104212P1