SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (KONKURS OGLAŠEN 13.3.2024. GODINE, ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE ISTEKAO 21.3.2024. GODINE)

1. Radno mesto za praćenje finansijske realizacije zaključenih ugovora, Odsek za planiranje i izveštavanje, Odeljenje za budžet, Sektor za finansijsko upravljanje i kontrolu, u zvanju  savetnik , 1 izvršilac

17J1303241IN1

17J1303241IN2

 

2. Radno mesto za podršku poslovima zaštite životne sredine od dejstva  štetnih organizama, Grupa za zaštitu životre sredine od dejstva štetnih, Sektor za upravljanje životnom sredinom, u zvanju mlađi  savetnik , 2 izvršioca

17J1303242IN1

17J1303242IN2

17J1303242IN5

17J1303242IN6

 

3. Radno mesto za podršku poslovima pripreme i izdavanja dozvola za upravljanje otpadom, Odsek za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom, Sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, u zvanju  mlađi savetnik, 1 izvršilac;

17J1303243IN1

17J1303243IN2

17J1303243IN6

17J1303243IN7

17J1303243IN10

17J1303243IN11

 

4. Radno mesto za praćenje kvaliteta voda i biomonitoring, Odeljenje za zaštitu voda od zagađivanja, Sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama,  u zvanju savetnik,1 izvršilac

17J1303244IN1

17J1303244IN3

17J1303244IN4

 

5. Radno mesto za podršku poslovima prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, Odeljenje za otpadne vode, Sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, u zvanju  mlađi savetnik,u svojstvu pripravnika , 1 izvršilac;

17J1303245IO1

17J1303245IO4