Konkursi

20.09. 2023.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 54.

Конкурси
/ 20.09.2023.
13.09. 2023.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA NABAVKE, ZAMENE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE KOTLARNICA ZA GREJANjE U 2023. GODINI

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 13.09.2023.
06.09. 2023.

JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA DRUGI KVARTAL 2023. GODINE

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12),

Конкурси
/ 06.09.2023.
31.08. 2023.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROJEKATA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ZAŠTITU BIOLOŠKE, PREDEONE I GEOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI U 2023. GODINI

Na osnovu člana 8. stav 4. Uredbe o merilima i kriterijumima za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2023.

Конкурси
/ 31.08.2023.
28.08. 2023.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MZŽS REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ZAŠTITE I OČUVANjA VODA KAO PRIRODNIH RESURSA NA REKAMA U SRBIJI U 2023. GODINI

Na osnovu člana 906 Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr.

Конкурси
/ 28.08.2023.
08.08. 2023.

PRELIMINARNA RANG LISTA PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MIN. ZAŠ. ŽIV. SRED. REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ZAŠTITE I OČUVANjA VODA KAO PRIRODNIH RESURSA NA REKAMA U SRBIJI U 2023. GOD.

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanj

Конкурси
/ 08.08.2023.
07.08. 2023.

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH

Конкурси
/ 07.08.2023.
27.06. 2023.

REŠENjE O ISPRAVCI ODLUKE O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FIN. IZ SREDSTAVA MZŽS REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2023.GODINI

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr.

Конкурси
/ 27.06.2023.
27.06. 2023.

ODLUKU O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MZŽS REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2023. GODINI

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr.

Конкурси
/ 27.06.2023.
26.06. 2023.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FIN. IZ SREDSTAVA MZŽS REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2023. GODINI

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr.

Конкурси
/ 26.06.2023.