Konkursi

15.05. 2023.

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH

Конкурси
/ 15.05.2023.
09.05. 2023.

PRELIMINARNA RANG LISTA PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SANACIJE I ZATVARANjA NESANITARNIH DEPONIJA U 2023. GODINI

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvar

Конкурси
/ 09.05.2023.
28.04. 2023.

ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2023. GODINI

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - dr.

Конкурси
/ 28.04.2023.
26.04. 2023.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 54.

Конкурси
/ 26.04.2023.
26.04. 2023.

JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PRVI KVARTAL 2023. GODINE

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12),

Конкурси
/ 26.04.2023.
18.04. 2023.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2023. GODINI

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 18.04.2023.
11.04. 2023.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SANACIJE I ZATVARANjA NESANITARNIH DEPONIJA U 2023. GODINI

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 11.04.2023.
05.04. 2023.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FIN. IZ SREDSTAVA MZŽS REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA NABAVKE, ZAMENE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE KOTLARNICA ZA GREJANjE U 2023. GODINI

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr.

Конкурси
/ 05.04.2023.
05.04. 2023.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FIN. IZ SREDSTAVA MIN. ZAŠ. ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U SRBIJI IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2023

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr.

Конкурси
/ 05.04.2023.
05.04. 2023.

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA - DIREKTOR AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br.

Конкурси
/ 05.04.2023.