Konkursi

08.09. 2021.

Odluka o izboru projekata za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 - dr. zakon), člana 9. stav 6.

Конкурси
/ 08.09.2021.
25.08. 2021.

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za prvi, drugi i treći kvartal 2021. godine

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), člana 4.

Конкурси
/ 25.08.2021.
19.08. 2021.

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja ot

Конкурси
/ 19.08.2021.
30.07. 2021.

Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini

I Po Javnom konkursu za

Конкурси
/ 30.07.2021.
27.07. 2021.

Preliminarna rang lista projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godi

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja ot

Конкурси
/ 27.07.2021.
02.07. 2021.

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine republike srbije po javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resur

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite

Конкурси
/ 02.07.2021.
24.06. 2021.

Doneta Odluka o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2020. godinu

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je dana 10. juna 2020. godine Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2020. godinu.

Конкурси
/ 24.06.2021.
23.06. 2021.

Preliminarna rang lista projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine republike srbije po javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. god

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite

Конкурси
/ 23.06.2021.
08.06. 2021.

Preliminarna lista po javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava Za 2020. Godinu

Конкурси
/ 08.06.2021.
07.06. 2021.

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 07.06.2021.