Konkursi

30.01. 2023.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2023. GODINI

Na osnovu člana 4.

Конкурси
/ 30.01.2023.
24.01. 2023.

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12),

Конкурси
/ 24.01.2023.
13.12. 2022.

KONKURS ZA USTUPANjE RIBARSKOG PODRUČJA "RASINA" NA KORIŠĆENjE

Na osnovu člana 5. st. 1. i 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, br. 128/14 i 95/18 - dr.

Конкурси
/ 13.12.2022.
28.11. 2022.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Strategije zaštite životne sredine sa Akcionim planom

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za č

Конкурси
/ 28.11.2022.
21.11. 2022.

Konačna odluka o dodeli podsticajnih sredstava za treći kvartal 2022. godine

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je, dana 5. oktobra 2022. godine, Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za treći kvartal 2022.

Конкурси
/ 21.11.2022.
14.11. 2022.

PRELIMINARNA LISTA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA TREĆI KVARTAL 2022. GODINE

U skladu sa tač. 2. i 3. Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za dodelu podsticajnih sredstava na osnovu Javnog konkursa za treći kvartal 2022.

Конкурси
/ 14.11.2022.
24.10. 2022.

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RA

Конкурси
/ 24.10.2022.
05.10. 2022.

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za treći kvartal 2022. godine

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Slu

Конкурси
/ 05.10.2022.
05.10. 2022.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 54.

Конкурси
/ 05.10.2022.
16.08. 2022.

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE(KONK

Конкурси
/ 16.08.2022.