Konkursi

10.05. 2022.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FIN. IZ SREDSTAVA MIN. ZAŠ. ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2022. GOD.

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr.

Конкурси
/ 10.05.2022.
10.05. 2022.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FIN. IZ SREDSTAVA MIN. ZAŠ. ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA OČUVANjA I ZAŠTITE ZEMLjIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA U 2022. GOD.

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr.

Конкурси
/ 10.05.2022.
21.04. 2022.

OBAVEŠTENjE O JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA OČUVANjA I ZAŠTITE ZEMLjIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA U 2022. GODINI

Dana 06. aprila 2022.

Конкурси
/ 21.04.2022.
21.04. 2022.

OBAVEŠTENjE O JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2022. GODINI

Dana 06. aprila 2022.

Конкурси
/ 21.04.2022.
06.04. 2022.

PRELIMINARNA RANG LISTA PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA OČUVANjA I ZAŠTITE ZEMLjIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA U 2022. GOD.

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao p

Конкурси
/ 06.04.2022.
06.04. 2022.

PRELIMINARNA RANG LISTA PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2022. GOD.

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prev

Конкурси
/ 06.04.2022.
29.03. 2022.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FIN. IZ SREDSTAVA MIN. ZAŠTITE ŽIV. SREDINE R. SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2022. GOD.

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr.

Конкурси
/ 29.03.2022.
21.03. 2022.

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK - PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

SPI

Конкурси
/ 21.03.2022.
18.03. 2022.

PRELIMINARNA RANG LISTA

PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠ

Конкурси
/ 18.03.2022.
16.03. 2022.

ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PRO. ZA FIN. IZ SREDSTAVA MIN. ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE R. SRBIJE PO J. KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA NABAVKE, ZAMENE, REKONSKTRUKCIJE I SANACIJE KOTLARNICA ZA GREJANjE U 2022.GOD

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr.

Конкурси
/ 16.03.2022.