ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ДОЛИНА ПЧИЊЕˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), Министарство заштите животне средине оглашава

 

ЈАВНУ РАСПРАВУ

О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ

ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ДОЛИНА ПЧИЊЕˮ

 

      Предео изузетних одлика „ДОЛИНА ПЧИЊЕ” налази се на територији општина Бујановац (К.О. Узово, Старац, Јабланица, Воганце и Сејаце) и Трговиште (К.О. Мала Река, Барбаце и Рајчевце).

 

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ  ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ДОЛИНА ПЧИЊЕˮ, ОДРЖАН ЈЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 17. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ ДО 5. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ.

      Нацрт уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „ДОЛИНА ПЧИЊЕ” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, били су изложени на јавни увид сваког радног дана од 1000 до 1300 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 666 и Завода за заштиту природе Србије, Београд, Др Ивана Рибара 91, као и на сајту Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Физичка и правна лица могла су у току трајања јавног увида, закључно са 5. јануаром 2022. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине:

  • поштом или на писарницу, са назнаком ПИО „ДОЛИНА ПЧИЊЕˮ – Јавни увид о заштити,
  • електронским путем на e-mail адресу Aleksandra.Doslic@ekologija.gov.rs

 

2.  ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити првобитно заказана за 11.1.2022. године и 12.1.2022. године отказана из разлога погоршања епидемиолошке ситуације поново се заказује и одржаће се:

  • у четвртак 17.2.2022. године, са почетком у 13:00 часова у просторијама Опшине Трговиште, Мала сала Дома културе, Краља Стефана Првовенчаног број 1;
  • у петак 18.2.2022. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама Опшине Бујановац.
  • У оквиру јавне расправе биће разматране примедбе достављене током јавног увида.

Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.