JAVNU RASPRAVU O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DOLINA PČINjEˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

 

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE

PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DOLINA PČINjEˮ

 

      Predeo izuzetnih odlika „DOLINA PČINjE” nalazi se na teritoriji opština Bujanovac (K.O. Uzovo, Starac, Jablanica, Vogance i Sejace) i Trgovište (K.O. Mala Reka, Barbace i Rajčevce).

 

1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE  PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DOLINA PČINjEˮ, ODRŽAN JE U TRAJANjU OD 20 DANA, OD 17. DECEMBRA 2021. GODINE DO 5. JANUARA 2022. GODINE.

      Nacrt uredbe o proglašenju Predela izuzetnih odlika „DOLINA PČINjE” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja shodno čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, bili su izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 1000 do 1300 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 666 i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Beograd, Dr Ivana Ribara 91, kao i na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Fizička i pravna lica mogla su u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. januarom 2022. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine:

 

2.  JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti prvobitno zakazana za 11.1.2022. godine i 12.1.2022. godine otkazana iz razloga pogoršanja epidemiološke situacije ponovo se zakazuje i održaće se:

  • u četvrtak 17.2.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Opšine Trgovište, Mala sala Doma kulture, Kralja Stefana Prvovenčanog broj 1;
  • u petak 18.2.2022. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Opšine Bujanovac.
  • U okviru javne rasprave biće razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida.

Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zaštite životne sredine.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

 

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.