ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА О НАЦРТУ ЗАКОНА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У поступку припреме Нацртa закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Министарство заштите животне средине спровело је јавне консултације о Нацрту закона у периоду од 18. новембра 2021. године до 28. новембра 2021. године, стављањем Нацрта закона на сајт Министарства заштите животне средине    (https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/javne-raspra…),  како би све заинтересоване стране биле благовремено и правилно информисане о предложеним законским решењима, чиме би се омогућило да дају свој допринос даљем унапређењу предложених    законских    решења.

Током јавних консултација, дана 25. новембра 2021. године, одржана је видео конференција - Јавне консултације о првом Нацрту закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, путем Webex платформе (https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m44fe033ae2accf52ccfd23120eff8bd8) , због тренутне COVID ситуације, у периоду од 13:00 до 14:30 часова на којој је представљен први Нацрт закона о  стратешкој процени утицаја на животну средину.
Као резултат спроведених јавних консултација, Министарству заштите животне средине достављени су коментари, примедбе и сугестије и исти су достављени Радној групи у циљу сачињавања овог извештаја.

Јавним консултацијама о првом Нацрту закона присуствовали су представници државних органа и организација, привредних субјеката и друга заинтересована лица    у    области    заштите    животне    средине:

Извештај о спроведеним јавним консултацијама можете преузети ОВДЕ.