Издавање сагласности на промет препарираних трофеја риба

Издавање сагласности на промет препарираних трофеја риба

Промет препарираних трофејних примерака риба или делова риба забрањен је без сагласности министра. Захтев за издавање сагласности на промет препарираних трофеје риба подносе физичка и правна лица у писаној форми.

Захтев за издавање сагласности на промет препарираних трофеја риба садржи:

  • број трофеја који се ставља у промет;
  • врсту рибе од које потиче трофеј;
  • место из кога се трофеј ставља у промет;
  • место где се трофеј упућује.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 51. став 5. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).