Издавање дозвола за риболов и електрориболов у научно истраживачке сврхе

Издавање дозвола за риболов и електрориболов у научно истраживачке сврхе

Риболов у научноистраживачке сврхе могу обављати организације које су регистроване за стручна и научна истраживања из области риболовног рибарства, ихтиологије, рибарствене биологије или екологије копнених вода.

Захтев за издавање дозволе за риболов и електрориболов у научно истраживачке сврхе садржи податке о:

  • рибарском подручју и риболовним водама где ће се обављати риболов;
  • сврха риболова;
  • временски период у коме ће се обављати риболов;
  • имена лица која обављају риболов, са подацима о научноистраживачким установама из којих су та лица;
  • случајеви и обим одступања од прописа о ловостају;
  • врста и начин употребе средстава и алата за обављање риболова.

Риболов и електрориболов у научноистраживачке сврхе се врши у присуству надлежног инспектора у области коришћења рибљег фонд.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Чл. 47. став 3. и 49. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).