Izdavanje dozvola za ribolov i elektroribolov u naučno istraživačke svrhe

Izdavanje dozvola za ribolov i elektroribolov u naučno istraživačke svrhe

Ribolov u naučnoistraživačke svrhe mogu obavljati organizacije koje su registrovane za stručna i naučna istraživanja iz oblasti ribolovnog ribarstva, ihtiologije, ribarstvene biologije ili ekologije kopnenih voda.

Zahtev za izdavanje dozvole za ribolov i elektroribolov u naučno istraživačke svrhe sadrži podatke o:

  • ribarskom području i ribolovnim vodama gde će se obavljati ribolov;
  • svrha ribolova;
  • vremenski period u kome će se obavljati ribolov;
  • imena lica koja obavljaju ribolov, sa podacima o naučnoistraživačkim ustanovama iz kojih su ta lica;
  • slučajevi i obim odstupanja od propisa o lovostaju;
  • vrsta i način upotrebe sredstava i alata za obavljanje ribolova.

Ribolov i elektroribolov u naučnoistraživačke svrhe se vrši u prisustvu nadležnog inspektora u oblasti korišćenja ribljeg fond.

Gde i kako

Zahtev se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Čl. 47. stav 3. i 49. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14).