Давање сагласности на Програме управљања, Привремене програме управљања и Годишње програме управљања рибарским подручјем

Давање сагласности на Програме управљања, Привремене програме управљања и Годишње програме управљања рибарским подручјем

Корисници рибарских подручја дужни су да доносе програме управљања и подносе их министарству ради давања сагласности и то:

  • Привремени програм управљања рибарским подручјем,
  • Програм управљања рибарским подручјем,
  • Годишњи програм управљања рибарским подручјем.

Где и како

Програми се подносе:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 17. став 8. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).