Davanje saglasnosti na Programe upravljanja, Privremene programe upravljanja i Godišnje programe upravljanja ribarskim područjem

Davanje saglasnosti na Programe upravljanja, Privremene programe upravljanja i Godišnje programe upravljanja ribarskim područjem

Korisnici ribarskih područja dužni su da donose programe upravljanja i podnose ih ministarstvu radi davanja saglasnosti i to:

  • Privremeni program upravljanja ribarskim područjem,
  • Program upravljanja ribarskim područjem,
  • Godišnji program upravljanja ribarskim područjem.

Gde i kako

Programi se podnose:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Član 17. stav 8. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14).