Вујовић потписала уговор, креће модернизација Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту

Вујовић Пирот уговор.jpg

Вујовић потписала уговор, креће модернизација Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић потписала је данас важан уговор, на основу којег ће бити настављена модернизација Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту изградњом компостане за третман зеленог и биоразградивог отпада, чиме се подижу стандарди заштите животне средине и квалитет живота грађана.

 

Вујовић Пирот уговор 2.jpgВујовић је истакла да је изградња компостане корак напред ка модернизацији регионалног центра, где ће се и зелени отпад третирати по савременим стандардима.

„Изградња компостане у Пироту је значајан пројекат. Постројење ће имати капацитет да третира 12.000 тона отпада годишње, и то зеленог баштенског и биоразградивог отпада, као и муља из будућег постројења за пречишћавање отпадних вода у Пироту. Отпад третиран у компостани моћи ће поново да се употреби у складу с принципима циркуларне економије. Компост настао од зеленог отпада, који је и најквалитетнији, може да се користи у пољопривреди, а третиран биоразградиви отпад и муљ могу даље да се користе као прекривка на телу депоније или у грађевинске сврхе. За грађане је важно да знају да, што се више отпада буде третирало и поново употребило, то значи да ће се мање количине одлагати на депонију, чиме се продужава век њеног коришћења и доприноси бољој заштити животне средине“, нагласила је Вујовић.

Министарка је навела да очекује да ће радови на изградњи почети у 2024. години, док је рок за реализацију две године.

Регионални центар у Пироту оперативан је од 2013. године и представља пример добре праксе када је реч о управљању отпадом. Ефикаснији рад Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту део је визије Србија 2027 коју је представио председник Александар Вучић. Министарство заштите животне средине је за овај пројекат обезбедило средства из кредитне линије Европске банке за обнову и развој и Француске развојне агенције. Активности на даљем унапређењу Регионалног центра у Пироту, поред изградње компостане, предвиђају и затварање ћелије 1 депоније и изградњу ћелије 2, затим изградњу система за прикупљање и третман биогаса и процедних вода, као и надоградњу складишног простора.