Влада Републике Србије усвојила Стратегију нискоугљеничног развоја до 2030. године

Влада Републике Србије усвојила Стратегију нискоугљеничног развоја до 2030. године

На седници одржаној 1. јуна 2023. године, Влада Републике Србије усвојила је Стратегију нискоугљеничног развоја Републике Србије за период од 2023. до 2030. године са пројекцијама до 2050. године.

Усвајање Стратегије нискоугљеничног развоја обавеза је према Закону о климатским променама а у циљу утврђивања стратешких праваца деловања и јавне политике смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште на нивоу целе привреде. Усвајањем Стратегије отворене су могућности за додатни развој, модернизацију и повећање конкурентности домаће привреде с обзиром да су економски раст и инвестиције праћени ниским емисијама гасова са ефектом стаклене баште постали један од захтева међународног и европског тржишта.

Мере ублажавања, односно, смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште одабране су на основу анализе потенцијала за смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште као и утицаја на друштвене, економске и параметре заштите животне средине. Од шест развијених сценарија, Стратегија препоручује сценарио М2 до 2030. године (смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште за 33,3% у односу на 1990.). Стратегија нискоугљеничног развоја послужила је као основ за ревизију првог Национално утврђеног доприноса, у односу на који је национални циљ смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште на нивоу целе привреде утростручен и износи 33,3% до 2030. године (у односу на 1990. годину).

Стратегија стога успоставља неопходан стратешко-политички и законодавни оквир борбе против климатских промена, који ће бити у складу са обавезама Републике Србије, као кандидата за чланство и потенцијалну чланицу ЕУ као и обавезама према Уговору о Енергетској заједници, уз истовремено испуњење обавеза према Оквирној конвенцији УН о промени климе и Споразуму из Париза.