Влада Републике Србије је на данашњој седници утврдила Предлог преговарачке позиције за Поглавље 27-животна средина и климатске промене

Влада Републике Србије је на данашњој седници утврдила Предлог преговарачке позиције за Поглавље 27-животна средина и климатске промене

Министар заштите животне средине Горан Триван је оценио да је тиме остварен  стратешки циљ министарства-Србија иде напред у области заштите животне средине. Указао је да  је Поглавље 27  најобимније,  најзахтевније и најсложеније у приступним преговорима Србије са Европском унијом. Министар је захвалио свима, а посебно Европској комисији на подршци у припреми преговарачке позиције која је завршена годину дана раније у односу на планирано. Колика је сложеност и обимност рада уложена у  припрему овог документа  показује и чињеница да документ садржи 1600 страна. 

Преговарачка позиција за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене, заједно са свим релевантним анексима, која је данас утврђена на Влади Републике Србије  у наредном периоду биће достављена Народној скупштини на мишљење. Преговарачка позиција садржи тренутни статус преношења, институционалног оквира и спровођења за сваки од правних аката EУ приказаних у документу, као и планове за потпуно усклађивање са законодавством ЕУ и спровођење захтева из Поглавља 27.