Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici utvrdila Predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 27-životna sredina i klimatske promene

Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici utvrdila Predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 27-životna sredina i klimatske promene

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je ocenio da je time ostvaren  strateški cilj ministarstva-Srbija ide napred u oblasti zaštite životne sredine. Ukazao je da  je Poglavlje 27  najobimnije,  najzahtevnije i najsloženije u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Ministar je zahvalio svima, a posebno Evropskoj komisiji na podršci u pripremi pregovaračke pozicije koja je završena godinu dana ranije u odnosu na planirano. Kolika je složenost i obimnost rada uložena u  pripremu ovog dokumenta  pokazuje i činjenica da dokument sadrži 1600 strana. 

Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, zajedno sa svim relevantnim aneksima, koja je danas utvrđena na Vladi Republike Srbije  u narednom periodu biće dostavljena Narodnoj skupštini na mišljenje. Pregovaračka pozicija sadrži trenutni status prenošenja, institucionalnog okvira i sprovođenja za svaki od pravnih akata EU prikazanih u dokumentu, kao i planove za potpuno usklađivanje sa zakonodavstvom EU i sprovođenje zahteva iz Poglavlja 27.