Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu

Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu

„Srbija se pridružila grupi od 38 zemalja koje su prihvaltile Evropsku Konvenciju o predelima i time pokazala da za našu državu  predeo ima važnu ulogu kao javni interes u oblasti kulure, ekologije i društva i da predstavlja resurs koji pogoduje privrednim delatnostima, i čijom se zaštitom, planiranjem i upravljanjem, doprinosi dobrobiti pojedinca i zajednice“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na konferenciju povodom završetka projekta: „Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu“, koji se realizuje kao projekat Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja iz Kragujevca –REDASP i Ministarstvom kulture i informisanja.

„Veoma je važna kako horizontalna, tako i vertikalna saradnja na svim nivoima, kako na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, kako bi se prenela iskustva i znanja. Ovaj projekat je primer dobre prakse, koji se može dalje primenjivati. Svaka terotorija, odnosno predeo je sam po sebi svojstven i mora da ima sopstvenu strategiju, nemoguće je pronaći jedinstveno rešenje za sve“, rekla je ovom prilikom Magelon Dežan-Pon - Izvršni sekretar Evropske konvencije o predelu, Saveta Evrope i dodala da je potrebno uključiti ljude koji tu žive, kulturno nasleđe jer je to ono što čini svaki predeo posebnim.

Pilot projekat traje četiri godine i finansira ga Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Cilj ovog projekta bio je identifikacija i procena predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja i stvaranje mehanizma za strateško upravljanje i očuvanje kvaliteta predela u skladu sa Evropskom Konvencijom o predelu. U toku projekta na teritoriji Šumadije i Pomoravlja postignuti su sledeći rezultati: digitalizacija tematskih mapa, identifikovanje 183 jedinice opisa predela, obrazovana je baza podataka i dizajniran je internet portal jedinica opisa predela koji omogućava korisnicima da istražuju vesti, slike i podatke vezane za implementaciju Evropske konvencije o predelu u Šumadiji i Pomoravlju.

Na konferenciji su se obratili Nenad Popović, Direktor  Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Asja Drača Munten, Pomoćnik za međunarodnu saradnju, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije,     , Biljana Filipović- Nacionalni koordinator Evropske konvencije o predelu, Marija Trikić, Načelnik odeljenja za prirodna dobra, Zavod za zaštitu prirode Srbije.