Укључивање цивилног сектора у процес Преговарачке групе 27 – животна средине

Укључивање цивилног сектора у процес Преговарачке групе 27 – животна средине

20141222_111505Државни секретар министарства пољопривреде и заштите животне средине мр Стана Божовић одржала је састанак са представницима невладиног сектора. Повод састанка био је њихово укључивање и већи допринос у Преговарачком процесу групе 27 – животне средина. Састанку је присуствовала и Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима Србије са ЕУ.

„Припремни процес Преговарачке групе 27 за састанак билатералног Скрининга траје претходних годину дана. У току 2014 године структуирана је Преговарачка група. У складу са поменутом структуром Преговарачка група је подељена на десет сектора које чине област животне средине и климатских промена у складу са поделом која постоји у оквиру Политике животне средине ЕУ. Сваки сектор представља посебну-секторску радну групу за конкретну област. Радне групе ће укључити не само представнке државних институција, већ и у складу са потребама и захтевима самих ЕУ прописа и представнике цивилног друштва и локалних органа власти“, изјавила је државни секретар Божовић.

Божовић је истакла да је у претходном периоду Министарство је у оквиру планирања структуре Преговарачке групе 27 животна средина уз подршку ЕНВАП пројекта одржало радионице на тему упознавања са процесом преговора и успостављеним структурама Преговарачке групе 27 намењене представницима цивилног друштва, како би биле упознате са структуром преговарачке групе и плановима за припрему билатералног скрининга.

Најављено је да ће се у наредној години за представнике цивилног друштва организовати семинар уз подршку ЕНВАП пројекта у оквиру којих би се представници овог сектора упознали са кокретним плановима и обавезама Преговарачке групе 27 у наредној фази преговарачког процеса.

„Сматрамо да је веома важно да постоји добра комуникацији и сарадња између представника цивилног друштва и Министарства пољопривреде и заштите животне средине, као руководеће институције Преговарачке групе 27, у циљу што ефикаснијег остваривања циљева и резултата у процесу приступања ЕУ у области која је веома захтевна и комплексна“, рекла је Божовић.