Uključivanje civilnog sektora u proces Pregovaračke grupe 27 – životna sredine

Uključivanje civilnog sektora u proces Pregovaračke grupe 27 – životna sredine

20141222_111505Državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović održala je sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora. Povod sastanka bio je njihovo uključivanje i veći doprinos u Pregovaračkom procesu grupe 27 – životne sredina. Sastanku je prisustvovala i Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima Srbije sa EU.

„Pripremni proces Pregovaračke grupe 27 za sastanak bilateralnog Skrininga traje prethodnih godinu dana. U toku 2014 godine struktuirana je Pregovaračka grupa. U skladu sa pomenutom strukturom Pregovaračka grupa je podeljena na deset sektora koje čine oblast životne sredine i klimatskih promena u skladu sa podelom koja postoji u okviru Politike životne sredine EU. Svaki sektor predstavlja posebnu-sektorsku radnu grupu za konkretnu oblast. Radne grupe će uključiti ne samo predstavnke državnih institucija, već i u skladu sa potrebama i zahtevima samih EU propisa i predstavnike civilnog društva i lokalnih organa vlasti“, izjavila je državni sekretar Božović.

Božović je istakla da je u prethodnom periodu Ministarstvo je u okviru planiranja strukture Pregovaračke grupe 27 životna sredina uz podršku ENVAP projekta održalo radionice na temu upoznavanja sa procesom pregovora i uspostavljenim strukturama Pregovaračke grupe 27 namenjene predstavnicima civilnog društva, kako bi bile upoznate sa strukturom pregovaračke grupe i planovima za pripremu bilateralnog skrininga.

Najavljeno je da će se u narednoj godini za predstavnike civilnog društva organizovati seminar uz podršku ENVAP projekta u okviru kojih bi se predstavnici ovog sektora upoznali sa kokretnim planovima i obavezama Pregovaračke grupe 27 u narednoj fazi pregovaračkog procesa.

„Smatramo da je veoma važno da postoji dobra komunikaciji i saradnja između predstavnika civilnog društva i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao rukovodeće institucije Pregovaračke grupe 27, u cilju što efikasnijeg ostvarivanja ciljeva i rezultata u procesu pristupanja EU u oblasti koja je veoma zahtevna i kompleksna“, rekla je Božović.