Угинуће рибе у реци Топлици

Угинуће рибе у реци Топлици

Инспекција министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, обавила је ванредан инспекцијски надзор због угинућа рибе у реци Топлици.

У суботу  29.септембра 2012. године  извршен је  преглед  дела Бањске реке  у дужини од око 1,5 км и дела  водотока Топлице у дужини од око 15 км где је утврђено да је у делу реке Бањска изнад круга фабрике „Симпо Шик „ мали водостај и изузетно бистра вода.

Река Бањска на уливу у Топлицу има  знатно већи водостај и вода изразито сиве боје.

У селу Пепељеви  које се налази 4 км од ушћа Бањске вода је јако сиве боје са спорадичним примерцима угинуле  рибе.

У селу Барлову  удаљеном 11 км од ушћа Бањске, вода је била изузетно црне боје са великом количином пене и бројније присуство угинуле рибе по ободу тока.

На локацији села Точане око 12-13 км од улива Бањске било је   најбројније присуство угинуле рибе задржане  на ободу тока, али и присуство живе рибе, јата млађи  на самој површини воде, вода изразито црна и пенушава.

У делу реке Топлица изнад улива Бањске, вода је бистра и бројно је присуство живе рибе.

 Инспекција је  регистровала промене воде које долазе са уливом Бањске реке.

 Поред наведених прегледана је и локација непосредно испод фабрике „Фригонаис“ где је уочен истицај само на испусту санитарне отпадне воде-бистра , док је испуст из постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода био скоро сув.

Инспекција је  наложила сакупљање рибе на локацији Точане и Доње Точане како би се избегло даље загађење услед распадања рибе.

Рибочувари су у недељу  30. септембра 2012. године прикупили 205 килограма угинуле рибе, углавном рибље млађи. Број јединки је велики, угланом аутохтоних врста (поточна мрена, скобаљ, клен). Права количина је знатно већа, јер је део однела вода, а једну количину су разнеле  птице.

Завод за јавно здравље Ниш извршио је узорковање  отпадних вода, и по добијању резултата предузеће се законом предвиђене мере.